INFORMACE PRO STRÁVNÍKY | Základní škola Dr. ing. Františka Křižíka a mateřská škola Plánice

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

Nabídka

Kontakt

Základní škola Dr. ing. Františka Křižíka a mateřská škola Plánice, příspěvková organizace

Klatovská 129, Plánice, 340 34

Tel/fax: 376 394 217
E-mail:
skola@planice.cz

WebCam

Pancíř
Teplota: 6,1°C

INFORMACE PRO STRÁVNÍKY

   PLATBY STRAVNÉHO

Hotově:  platba všech strávníků do 10. dne v měsíci zpětně za uplynulý měsíc, (vždy podle skutečně odebrané
              stravy). Při nezaplacení stravného do 10. dne v měsíci, bude výdej stravy následující den zablokován.

 
Bezhotovostně: platby jsou prováděny inkasním příkazem nejdříve k 20. dni v měsíci zpětně za uplynulý měsíc 
                         (vždy podle skutečně odebrané stravy). Neprovedené platby je nutné uhradit do konce příslušného
 
                        měsíce, jinak bude výdej stravy zablokován. Pokud peníze na účtu nebudou opakovaně, bude
                         strávník 
povinen platit hotově (viz. předcházející odstavec).   
                         

 

   Každý strávník je automaticky přihlášen na následující měsíc. Pokud chce stravování ukončit, 
musí se odhlásit.

    

   ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY  
   Žák omluvený z výuky nemá současně odhlášený oběd! 
   Od 1.1.2016 již není možné odhlašovat stravu v den výdeje.Odhlásit stravu lze den předem do 13 00 hodin osobně nebo telefonicky (376 394 217).

   Na oběd za zvýhodněnou cenu (tj. pouze za cenu potravin) má žák nárok pouze tehdy, je-li přítomen ve škole (podle § 119 školského zákona č. 561/2004). Proto v době prázdnin, ředitelského volna a jiné nepřítomnosti ve škole nemá žák nárok na dotovaný oběd.
První den nemoci má strávník nárok na stravu, tu si může odebrat do vlastního jídlonosiče v jídelně od 9 00 do 12 00 hodin (§ 4 odst. 9 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování), a další dny je nutné odhlásit (popřípadě lze zakoupit oběd za plnou cenu).

   Pokud není strava řádně odhlášena je strávník povinen uhradit stravu v plné výši.

   V případě, že je strávník nadále nemocný a měl stravu odhlášenou do určitého dne musí si stravu na další dny znovu omluvit, jinak je opět započítávána.

   Jestliže strávník měl stravu odhlášenou na dobu neurčitou, musí se po ukončení nepřítomnosti včas nahlásit k opětovnému odběru stravy.

   Pokud si strávník podle výše uvedených pravidel stravu neodhlásí, je automaticky objednána po celou dobu školního roku.

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ
Šumava - turistické informace, tipy na výlety, ...